Popis knjiga

Sanda Weber, Blaženka Vrdoljak-Šalamon, Zrinka Marušić, Ante Radnić

Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj – TOMAS nautika 2001

ISBN 953-6145-06-5

Knjiga donosi rezultate prvog istraživanja stavova i potrošnje nautičara u Hrvatskoj. Pored metodologije istraživanja, analitički su obrađene, dokumentirane i interpretirane teme: turistička nautička flota, sociodemografski profil nautičara, motivacija za dolazak, obilježja plovidbe, zadovoljstvo nautičara ponudom u Hrvatskoj te troškovi putovanja i godišnjeg smještaja plovila u hrvatskim marinama.

''Stavovi i potrošnja nautičara – TOMAS NAUTIKA 2001'' je prvo istraživanje stavova i potrošnje nautičara u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno prema metodologiji TOMAS koja se prvi put primijenila 1987. godine u istraživanju stavova i potrošnje turista koji borave u ljetnim mjesecima u primorskim destinacijama.

Sažetak
I. Uvod
II: Metodologija istraživanja
III. Nalazi istraživanja

  1. 1. Turistička nautička flota
  2. 2. Sociodemografski profil nautičara
  3. 3. Motivacija za dolazak
  4. 4. Obilježja plovidbe
  5. 5. Zadovoljstvo nautičara ponudom
  6. 6. Troškovi putovanja nautičara i godišnji troškovi smještaja plovila u Hrvatskoj

IV. Zaključak
V. Literatura i izvori podataka
VI. Prilog

< povratak na popis