Foto: Dubrovnik - ulice grada

Pravo na pristup informacijama

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22),
Institut za turizam (dalje: Institut), kao pravna osoba s javnim ovlastima, omogućava domaćim i stranim, fizičkim ili pravnim osobama pristup informacijama.

 

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Instituta, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama podnosi pisani zahtjev:

- poštom na adresu: Institut za turizam, Vrhovec 5, 10000 Zagreb
- elektroničkom poštom na adresu: info@iztzg.hr
- faksom na broj: ++385 1 39 09 667

 

Službenom osobom ovlaštenom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama imenovan je Mislav Mikec, prof.

 

Institut će uskratiti pristup informaciji iz razloga navedenih u Zakonu o pravu na pristup informacijama.  
 

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 

Institut za turizam ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

 

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je u skladu s člankom 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) te Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14).