Foto: Ilustrativna fotografija

Baze podataka

 

Portal elektroničkih izvora

Novi prozor

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu  je temeljem sporazuma s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, od travnja 2015. godine preuzela brigu o nabavi i distribuciji elektroničkih izvora za akademsku zajednicu. Tekst sporazuma nalazi se na linku.

 

NSK je izradila novi portal za elektroničke izvore koje pretplaćuje MZOS ili sveučilišta namijenjene hrvatskoj akademskoj zajednici. http://baze.nsk.hr/

 

E-UNWTO

Novi prozor

Elektronička knjižnica Svjetske turističke organizacije je interaktivna baza s cjelovitim tekstovima UNWTO-vih publikacija. To se odnosi na knjige, časopise i statističke publikacije na više jezika: engleskom francuskom, ruskom i arapskom. Pristup je omogućen samo registriranim korisnicima preko IP adrese.
E-UNWTO interaktivna baza

 

C.I.R.E.T (INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH AND STUDY ON TOURISM)

Novi prozor

Međunarodni je centar za istraživanje turizma. Sjedište baze je u Francuskoj, Aix En Provence. www.ciret-tourism.com/

 

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Novi prozor

Sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa iz svih znanstvenih područja u otvorenom pristupu, pazeći pri tom da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja i recenzijskim postupkom. http://www.doaj.org/

 

WEB OF SCIENCE

Novi prozor

Indeksna i citatna baza izdavača Clarivate Analytics. Baza WoS.

 

SCOPUS

Novi prozor

SCOPUS je indeksna i citatna baza izdavača Elsevier B.V., a pokriva područja prirodnih, primjenjenih i društvenih znanosti.
https://www.scopus.com/search/form.uri

 

SCImago Journal & Country Rank (SJR)

Novi prozor

SCImago Journal & Country Rank je portal koji na temelju podataka iz baze Scopus (Elsevier B.V.) donosi indikatore o znanstvenim časopisima koji se mogu koristiti za njihovu procjenu i analizu. http://www.scimagojr.com/

 

GOOGLE SCHOLAR

Novi prozor

Nudi jednostavan način pretraživanja znanstvene literature iz različitih izvora.
www.google.hr.

 

 

 

Hrvatski portali

 

 

HRČAK

Novi prozor

Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Tu se na jednom mjestu okupljaju hrvatski znanstveni i stručni časopisi koji nude otvoreni pristup svojim radovima.
hrcak.srce.hr

 

CROSBI

Novi prozor

Hrvatska znanstvena bibliografija. Riječ je o elektroničkoj bibliografiji u mrežnom okruženju, a stvaraju je sami autori.
bib.irb.hr

 

HRVATSKI ZNANSTVENI PORTAL

Novi prozor

Inicijativa objedinjavanja informacija o hrvatskim znanstvenicima u cilju promocije i populariziranja znanosti u Hrvatskoj.Hrvatski znanstveni portal objedinjuje CROSBI, TKO JE TKO, HRČAK, OPEN ACCESS. www.znanstvenici.hr/

 

NSK - Opac

Novi prozor

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi promicanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskoga knjižničnog sustava.

 

NSK online katalog

 

 

TKO JE TKO u znanosti u Hrvatskoj

Novi prozor

Projekt je pokrenut 2002. godine kao iprojekt MZOŠ. Osigurava cjelovite i sveobuhvatne podatke o aktivnim znanstvenicima u RH.
tkojetko.irb.hr/