Foto: Zgrada Instituta za turizam

Iz Povijesti

INSTITUT ZA TURIZAM (INSTITUT) osnovala je 1959. godine Komora za hotelijerstvo i ugostiteljstvo Hrvatske pod imenom Biro za investicije u turizmu. Uskoro su zadaci i aktivnosti INSTITUTA prerasli svoju osnovnu namjenu - izradu investicijskih studija i analiza - što je u početnoj fazi turističkog razvoja, kasnih pedesetih godina, bio glavni razlog za njegovo osnivanje i što se odrazilo na promjenu imena u Zavod za ekonomiku turizma (1964).

Opseg aktivnosti INSTITUTA u sedamdesetim i osamdesetim postupno se širio zbog potrebe za bavljenjem ne samo ekonomskim već i prostornim, ekološkim, socio-kulturnim te ostalim aspektima turizma. Tako 1980. godine mijenja naziv u Zavod za istraživanje turizma, da bi 1986. godine dobio današnje ime.

Turizam, kao globalna pojava, zahtijeva kumulativna i raznovrsna znanja pa je razumljiva potreba za institucijom koja njeguje takav pristup. Štoviše, nužno je izbalansirati odnos temeljnih i primijenjenih istraživanja. Promovirajući multidisciplinarni pristup, INSTITUT nastoji u svojim projektima povezati teoriju i praksu, suvremene spoznaje i lokalno znanje.

S obzirom na složenost problematike kojom se bavi, INSTITUT je oduvijek održavao bliske veze s drugim specijaliziranim institucijama, i domaćim i stranim. Razvijajući se zajedno s turističkim gospodarstvom u Hrvatskoj, ali prateći istodobno i suvremene turističke tokove, INSTITUT je razvio mnoga područja znanstvenih i konzultantskih aktivnosti.

 

 

 

Važne godine Naziv Fokus djelovanja
1986. Institut za turizam Znanstveno-istraživački i konzultantski aspekt
1980. Zavod za istraživanje turizma Znanstveno-istraživački i konzultantski aspekt
1967. Institut za ekonomiku turizma Kozultantski aspekt
1965. Institut za ekonomiku turizma Kozultantski aspekt
1959. Osnivanje - Biro za turističko ugostiteljsku izgradnju Investicijske studije i analize

Referentni projekti

Posljednjih godina INSTITUT je izradio veliki broj značajnih istraživačkih projekata, izvještaja i studija za različite naručitelje. Među njima posebno mjesto imaju sljedeći kompleksniji i višegodišnji projekti:

Tomas istraživanja stavova i potrošnje turista i posjetitelja

Skup terenskih istraživanja koja se provode od 1987. godine, specijaliziranih za različite oblike turizma:
TOMAS Ljeto – odmorišni turizam u hrvatskim primorskim mjestima
TOMAS Gradski turizam
TOMAS Nautika
TOMAS Brodska kružna putovanja
TOMAS Tranzit TOMAS Nacionalni parkovi - anketiranje posjetitelja nacionalnih parkova
TOMAS Turistička aktivnost domaćeg stanovništva.

Potrošnja inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu je istraživanje koje se provodi za potrebe utvrđivanja ukupnog prihoda od turizma. Institut je istraživanje provodio u razdoblju 1999 - 2001. Prema metodologiji koju je razvio Institut za turizam, istraživanje danas provodi druga istraživačka institucija.

 

 

Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma

Kontinuirano kompleksno istraživanje koje obuhvaća mediteranski konkurentski krug kao receptivnu stranu te najjača turistička tržišta u Europi kao emitivnu stranu. Za ocjenu konkurentske sposobnosti u Institutu je razvijena posebna metodologija. Istraživanja su provedena 1997., 2004. i 2006./2007. godine.

 

 

Strateški dokumenti

 

 

Nacionalna razina

  • Od turizma i kulture do kulturnog turizma: strategija razvoja kulturnog turizma
  • Turizam i razvoj Hrvatske - Strategija razvitka Republike Hrvatske “Hrvatska u 21. stoljeću”

 

 

Lokalna razina

  • Strateški marketinški planovi turizma za 20 hrvatskih županija

 

 

Micro razina - poduzeće

  • Liburnia Riviera Hoteli d.d - Strateški razvojni plan i plan upravljanja imovinom

 

 

BIST - Sustav poslovne inteligencije u turizmu

  • Prvi online destinacijski menadžment sustav u turizmu Hrvatske.

 

 

Sustav obilježavanja i interpretacije turističkih atrakcija hrvatskih županija

Hrvatski proizvod za hrvatski turizam

Primjenjujući posebnu metodologiju procijenjena je veličina i važnost uvoznih proizvoda u području ‘Hoteli i restorani’ te u privatnom smještaju.