Photo: Zaposlenici Instituta za turizam

Ph.D. Ivo Kunst

 • Education
  • 1994 - Ph.D. – Faculty of Economic & Business, University of Zagreb
  • 1987 – M.Sc. - Faculty of Economic & Business, University of Zagreb
  • 1982 – B.Sc. - Faculty of Economic & Business, University of Zagreb
 • Professional experience
  • 10/2006 – today – Institute for tourism, Scientific research fellow
  • 04/2005 – 09/2006 – Horwath Consulting Zagreb, Senior consultant
  • 07/1999 – 03/2005 – LURA d.d., Head of strategic development
  • 07/1997 – 06/1999 – Zagrebačka banka d.d., Executive director of investment banking
  • 05/1994 – 06/1997 – Horwath Consulting Zagreb, Senior consultant & managing director
  • 04/1983 –04./1994 – Institute for tourism, Zagreb, Junior researcher / Project leader
 • Research interests
  • Strategic planning in tourism
  • Tourism destination competitiveness
  • Destination management and marketing
  • Business planning & restructuring
  • Feasibility assessments
  • Business appraisals, mergers & acquisitions
 • Projects
  • Poželjni plan razvoja turizma poluotoka Pelješca u kontekstu izgradnje Pelješkog mosta
  • Plan razvoja turizma županije Zapadnohercegovačke
  • Plan komunikacije i marketinga turizma županije Zapadnohercegovačke
  • Strategija razvoja turizma Imotske krajine
  • Glavni plan turizma Splitsko-dalmatinske županije 2017. -2027. sa strateškim i operativnim planom marketinga turizma SDŽ
  • Studija produženja turističke sezone grada Poreča-Parenzo
  • Integrirani plan revitalizacije starogradske jezgre grada BuzetaPlan razvoja turizma klastera Neretva
  • Grad Vukovar: Strateške smjernice razvoja turizma u vremenu od 2016. do 2020. godine
  • Plan upravljanja plažama općine Orebić
  • Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji
  • Strategija razvoja turizma grada Supetra od 2015. do 2020. godine
  • Akcijski plan razvoja turizma ruralnih područja RH
  • Turistički plan razvoja povijesne jezgre Orebića s posebnim naglaskom na tematsko-interpretativni okvir kapetanskih kuća
  • Strategija razvoja općine Punat
  • Utjecaj promjene autentičnog kulturnog krajobraza grada Dubrovnika kao važnog elementa identitetskog sustava na brand i imidž Grada te na uspješnost turističke destinacije
  • Masterplan turizma grada Novalja
  • Akcijski plan podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma
  • Nacionalni program razvoja malog obiteljskog hotelijerstva
  • Nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja
  • Nacionalni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu
  • Akcijski plan razvoja turizma na području grada ČazmeGlavni plan i strategija razvoja turizma RH do 2020. godine:
  • Plan razvoja turizma Pelješca
  • Strateški marketing i menadžment plan za destinaciju općina Jelsa
  • Turistički master plan općine Ljubuški
  • Turistički master plan za grad Slavonski Brod
  • Strategija kulturnog turizma Splitsko-dalmatinske županije – marketing strategija
  • Projekt revitalizacije etno-eko sela na području Splitsko-dalmatinske županije – Poslovno-upravljački model i studije izvodljivosti: sela Zarače, Brusje, Dol, Humac, Velo Grabje, Malo Grabje, Murvica
  • Projekt Badija – koncept najbolje uporabe i studija izvodljivosti
  • Koncept najbolje uporabe Lokaliteta Torkul na Krku
 • Selected papers
  • Kunst, I. (2012) Hrvatski turizam i EU integracije: prilog razvojnoj održivosti, Zagreb, Jesenski i Turk/Institut za turizam
  • Kunst, I. (2017) Image Redesign as a Tool for Safeguarding a Destination’s Market Prosperity: The Case of Dubrovnik, Sociology and Space, Vol.55 No.1 (207), 55-75
  • Mjerenje konkurentnosti turističkih destinacija primjenom Travel & Tourism Comeptiveness Indeksa - primjer Republike Hrvatske // Istraživanje turističkih tržišta/Gelo,Tomislav (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 2019. str. 323-329
  • Kunst, I. (2017) Managing Tourism Development Process in Croatia: Can European Accession Help? In Dwyer, L., Tomljenović, R. & Čorak, S: (eds) Evolution of Destination Planning and Strategy: The Rise of Tourism in Croatia, Palgrave MacMillan, pp 37 – 66
  • Tomljenović, R. & Kunst. I. (2014) From sun and sea tourism to cultural tourism – the case of Split-Dalmatia County, European Journal of Tourism Research, Vol 8 pp 83-98
  • Kunst, I. (2011) Turizam i prostor – teorija i praksa održivog razvoja. U Čorak, S. (urednik), Izazovi upravljanja turizmom, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb: 1-14.
  • Kunst, I. (2011) Upravljanje turističkom destinacijom u Hrvatskoj – ograničenja i mogućnosti. U Čorak, S. (urednik), Izazovi upravljanja turizmom, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb: 87-106.
  • Kunst, I. (2011) Viability of the public-private parthership concept in tourism, Acta Turistica, Vol. 23, No. 2, pp 175-201.
  • Kunst, I. (2011) The role of government in promoting tourism investment in selected Mediterranean countries – implications for the Republic of Croatia. Tourism and Hospitality Management, Vol. 17, No. 1, pp 115-130.
  • Kunst, I. (2011) Direktna strana ulaganja u hrvatski turizam, Turizam, Vol 50, br. 2, pp 225-241
  • Kunst, I. (2010) Hrvatsko društvo i turistički sektor u kontekstu gospodarske recesije i procesa EU integracija - scenario analiza. Turizam, Vol 58, br 1:37-58.
  • Kunst, I. (2009) Tourism destination competitiveness assessment – approach and limitations. Acta turistica, Vol 21, br. 2:129-159.
  • Kunst, I. (2008) Heritage rent – underlying theory and Croatian practice. Tourism, Vol 57, br 1:37-53.
  • Kunst, I. (2007) Croatian Tourism and EU Accession. Tourism and Hospitality Management, Volume 13, No 2:437-458.

   

  GOOGLE SCHOLAR

  CROSBI (CROatian Scientific BIbliography)