Photo: Zaposlenici Instituta za turizam

Ph.D. Hrvoje Carić

 • Education
  • Doctorate degree. University of Split and University of Dubrovnik. Sep. 2008 – Oct. 2011
  • Master of Science in Environmental Management and Policy. Aug. 1995 – Oct. 1996. Lund University, Sweden. International Institute for Industrial Environmental Economics.
  • B.A. Economics and Environmental Studies (double major). 1991 – 1994. Concordia College Moorhead, Minnesota, USA
 • Professional experience
  • Institute for Tourism, Zagreb, Croatia June 2006 – (present) Researcher: sustainable development, environmental protection, indicators, protected heritage and tourism
  • NGO ODRAZ (Sustainable Development of Communities), Zagreb Oct. 2002 – May 2006. Project Manager and President of the organization
  • AED (Academy for Educational Development) – USAID program, Zagreb Sep. 1998 – Sep. 2002
  • Program Manager of NGO and Local Community Sustainability Grants
  • Croatian Cleaner Production Center Zagreb.       Oct.1997 – Sep. 1998. Hosted within APO (Hazardous Waste Management Agency)
 • Research interests
  • Environmental and ecological economics
  • Risk Assessments, Cost-Benefit Analysis, Material Flow Analysis, Environmental indicators, Pollution Valuation Modelling,
  • Pollution Prevention, Cleaner Production, Eco Efficiency,
  • Life Cycle Assessment for tourism products and services, Tourism Carrying Capacity Assessments, Sustainability Indicators for Destinations, Protected Area Visitor Monitoring, Survey Development,
  • Policy Effectiveness Analysis, Analytic Hierarchy Process.
 • Projects
  • 2020. Key Policy Paper: Coastal and Maritime Tourism in the Mediterranean. PANORAMED - Interreg MED governance platform, koautor.
  • 2020. DestiMED PLUS project. Interreg Med. član projektnog tima za pokazatelje ekološkog turizma i održivosti.
  • 2019-2020. Plan upravljanja za UNESCO WHP Dubrovnik. Arhitektonski fakultet Zagreb. Ključni stručnjak za održivi turizam, zaštitu okoliša i nosivost. Izrada analitičkih izvještaja o trenutnom statusu WHP-a i planova provedbe u skladu s UNESCO-ovim standardima
  • 2018-2019 Report on stakeholders analysis and inventory of resources. Analiza dionika i popisu resursa. Jadranski jonski strateški stup 4. Održivi turizam. Voditelj istraživanja i prvi autor.
  • 2019. koautor izvještaja Safeguarding Marine Protected Areas in the growing Mediterranean Blue Economy. Recommendations for the cruise sector. PHAROS4MPAs projekt. https://pharos4mpas.interreg-med.eu
  • 2018. - 2019.    Usluga izrade evaluacije stanja u sustavu upravljanja NP „Krka“, analize prihvatnog kapaciteta i izrade studije upravljanja posjetiteljima (u okviru projekta naziva Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke financiranog iz okvira Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.)  Voditelj projekta. Konzorcij s Institutom Ruđer Bošković, Grgurević i partneri d.o.o. i ADIPA.
  • 2017. – 2019.   NaTEF – Nautical Tourism Ecological Footprint in MPAs. Institut za turizam i Institut Ruđer Bošković provode znanstveno istraživačke aktivnosti mjerenja utjecaja brodskog prometa i nautičkog turizma na morski okoliš u okviru potpore Med PAN-a.
  • 2018. - 2019.   Izrada stručnih podloga za praćenje i procjenu specifičnih aktivnosti 4. Stupa EUSAIR-a, za Ministarstvo turizma i EU strategiju Jadransko Jonske regije. Voditelj projekta i studije:  Desk research report on stakeholders analysis and inventory of resources - Monitoring and evaluation of specific activities.
  • 2017. -  2019. ALTER ECO.  INTERREG MED. Izrada strategije i analize IT alati za upravljanje posjećivanjem UNESCO lokaliteta Dubrovnik i Lokrum.
  • 2018. Studija prihvatnih kapaciteta grada Labina za Grad Labin. Koautor.
  • 2018.  Studija opteretnih (nosivih) kapaciteta turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za Turističku zajednicu  Splitsko-dalmatinske županije. Koautor.
  • 2018.  Studija pred-izvodljivosti za određivanje lokacije Kongresnog centra Zagreb za Grad Zagreb. Voditelj projekta i koautor: Procjena optimalnost lokacija: 1. Pierottijeva (Westin). 2. Zagrebački Velesajam. Voditelj projekta
  • 2017. Analiza pitanja turizma i nosivog kapaciteta povijesne jezgre Dubrovnika za Zavod za obnovu Dubrovnika. Autor.
  • 2016. Izrada studije nosivog kapaciteta značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag. Za Javnu ustanovu DKiMA. Voditelj projekta. Provođenje istraživanja prostorno planskih, prometnih i posjetiteljskih aspekata područja radi: 1. određivanja, 2. kvantifikacije, 3. upravljanja nosivim kapacitetom.
  • 2015. EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), Europska komisija.  Savjetnik i evaluator na natječaju Konkurentnosti i održivog rasta turističkog sektora EU (Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector).
  • 2015. Europska komisija, pozvani predavač na međunarodnoj konferenciji o Kruizing turizmu (Pan-European dialogue between cruise operators, ports and coastal tourism stakeholders,  5-6 March).
  • 2015.  Projekt SEA Med -  Istraživanja trendova, stavova i zadovoljstva posjetitelja, nosivog kapaciteta te sudjelovanje u izradi Planovi održivog razvoja turizma (POT) za Parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica (Dugi otok).
  • 2015. – 2016. Akcijski plan razvoja zelenog turizma za Ministarstvo turizma. Analiza aspekata zaštite okoliša i prirode u turizmu te određivanje mjera na nacionalnoj razini.
  • 2014 – 2017.  EU Znanstveni projekt: Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services. ISCH COST Action IS1204. Analize primjene koncepta usluga ekosustava.
  • 2014. (2018) EU Znanstveni projekt: Oceans Past Platform. ISCH COST Action IS1403. Razvijanje pokazatelja za upravljanje morem i obalom.
  • 2014. (2018) Projekt uspostave Sustava pokazatelja održivog turizma prema metodologiji Europske Komisije (ETIS – European Tourism Indicator System) za dvije hrvatske destinacije.  Rad na izradi destinacijskih pokazatelja održivog turizma.
  • 2014 – 2017. Projekt ACCTA – Procjena nosivog kapaciteta turista u zaštićenim područjima. HRZZ Istraživački projekt IP-11-2013. Analiza pritisaka na okoliš uzrokovanim posjetiteljima. Uspostava socio-ekonomskih pokazatelja za NP Krka i PP Telašćica.
  • 2014. Akcijski plan razvoja nautičkog turizma za Ministarstvo turizma RH. Izrada aspekata utjecaja, mitigacije i zakonskih okvira zaštite okoliša i prirode u morskim zaštićenim područjima.
  • 2014. Studija održivog razvoja turističkih krstarenja Dunavom u Hrvatskoj za  Lučku upravu Vukovar Autor poglavlja Analiza utjecaja riječnih krstarenja na okoliš za Lučku upravu Vukovar.
  • 2013 – 2015. Projekt Živi Dunav udruge Zeleni Osijek IPA Prekogranična suradnja HRSRB. Konzultant za izradu analize postojećih aktivnosti potencijala i trendova ekoturizma.
  • 2013 – 2014. Project Turistica.  Priprema istraživanja potencijala turističkih aktivnosti baziranima na resursima lokalnim zajednicama te organizacija i provedba 10 radionica iz područja održivog turizma.
  • 2013.     Projekt CMAB –  Istraživanje primjera dobre prakse i izrada priručnika na temu marketinga, organizacije i menađmenta turističkih događanja za doprinos održivosti.
  • 2012.-2013. Program razvoja održivog turizma Grada Malog Lošinja. Prikupljanje podataka i priprema podloga iz područja zaštite okoliša i biološke raznolikosti kako bi se detektirali rizici, indikatori, ciljevi i aktivnosti. Po prvi put u hrvatskoj su korištene metodologije UN World Tourism Organization i EU za planiranje odeživog razvoja destinacije.
  • 2011-2012.  NIP Projekt integracije u EU Natura 2000 Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Svjetske Banke. Pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razvoju ekološke mreže Natura.
  • 2010 – 2011. - Projekta  WWF-a Jačanje mreže zaštićenih morskih područja u RH. Projekt financirali: Europska komisija, Fonds Francais pour l'Environment Mondial (FFEM) i MAVA fondacija. Autor Istraživanja posjetitelja Parkova prirode Lastovo i Telašćica - obilježja ponude, percepcije zaštite prirode i problema zaštite okoliša, te autor analize Aspekata utjecaja nautičkog turizma i analizom rizika.
  • 2010. Eko označavanje i certifikati zaštite okoliša za UNDP, Ministarstvo turizma, te Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva. Suradnik u izradi kriterija.
  • 2010. Akcijski plan za održivu proizvodnju i potrošnju.  Izrada mjere: Razvoj turizma u skladu s načelima održivog razvitka za Ministarstvo turizma i Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.
  • 2007. Studija turističkog prihvatnog kapaciteta destinacije Crikvenica, za grad Crikvenicu.  Voditelj projekta, izrada metodologije i provedba preciznog izračuna nosivog kapaciteta destinacije s preporukama unapređenja.
  • 2007. Oblikovanje Bola kao jedinstvenog turističkog odredišta s Akcijskim planom, za Općinu Bol. Koautor studije i voditelj tima za izračun nosivog kapaciteta kupališnog prostora.
  • 2007. Izrada indikatora zaštite okoliša u turizmu za potrebe Agencije za zaštitu okoliša.  Koautor indikatora skupine.
  • 2006. Izrada plana edukacije: Turizam za održivi razvoj te SWOT analize: Problemi i mogućnosti unapređenja turističkih zajednica u RH za Ministarstvo turizma.
  • 2004 -2006. Kolegij Zaštita okoliša i održivi razvoj za fakultete i učilišta, Financirano od Ministarstvo zaštite okoliša i ureda Europske komisije u Zagrebu.  Autor i provoditelj nastavnog plana za VERN i tematska predavanja za Ekonomske fakultete u Zagrebu, Rijeci, i Splitu.