Foto: Zaposlenici Instituta za turizam

Istraživački tim

 

 

Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

 • Akademska naobrazba
  • 1986. – M.A. – George Washington University, Washington, D.C., SAD
  • 1981. – B.A. – Florida International University, Miami, Florida, SAD
  • 1979. – B.A. – University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, SAD
 • Projekti
  • Razvoj održivog turizma u Primorsko-goranskoj županiji: Metodološki okvir procjene prihvatnog kapaciteta prostora
  • Strategija razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019.-2029.
  • Strategija razvoja gastronomije, gourmeta i gastronomskog turizma Hrvatske s Akcijskim planom 2019.-2022.
  • TOMAS Zdravstveni turizam 2018. – Stavovi i potrošnja korisnika usluga zdravstvenog turizma u Hrvatskoj
  • Integrirani plan revitalizacija starogradske jezgre grada Buzeta
  • Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. - 2020. godine
  • Master plan razvoja turizma Međimurske županije do 2020.
  • Strategija razvoja turizma otoka Krka do 2020.
  • Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji
  • Nacionalni program – akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma
  • Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025.
  • Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-2020.
  • Master plan turizma grada Novalje
  • Nacionalni program razvoja kongresne ponude RH
  • Obrazovanje djelatnika sustava turističkih zajednica i ostalih sudionika javnog i privatnog turističkog sektora: Zadatak 2. Marketing u turističkoj industriji, Modul III: Upravljanje marketingom
  • Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina do 2020.
  • Program razvoja održivog turizma grada Mali Lošinj
  • Glavni plan i strategija razvoja turizma RH do 2020. godine, Izvještaj 9: Marketing koncepcija turističkog razvoja
  • Regionalni plan razvoja turizma za pogranično područje Hrvatska-Mađarska 2007.-2013. (EU-IPA)
  • Znanstveno-stručna analiza prostorno ekonomskih i ekoloških čimbenika  turističkih zona u Primorsko-goranskoj županiji
 • Izdvojena bibliografija
  • Telišman-Košuta, N., Ivandić, N. (2019). Tourism and spatial identities: Policy implications. U: Tourism in the VUCA world: Towards the era of (ir)responsibility. Marković Vukadin, I., Čorak, S. (ur.). Zagreb. Institut za turizam, str. 22-27.
  • Telišman-Košuta, N. (2017). Shaping Destination Identity: Challenges of Branding Croatia. U: Evolution of Destination Planning and Strategy: The Rise of Tourism in Croatia. Dwyer, L., Tomljenović, R., Čorak. S. (ur.), New York - London: Palgrave Macmillan, str. 67-77.
  • Telišman-Košuta, N.; Ivandić, N. (2015). Analysing destination readiness for branding. U: Destination Marketing: An international perspective. Kozak, M.; Kozak, N. (ur.). New York: Routledge advances in tourism, str. 88-94.
  • Telišman-Košuta, N., Ivandić, N., Kunst, I. (2015). From a Conflicted to a Collaborative Destination: A Case Study of Marketing and Management Challenges in Co-creating Wellbeing in Novalja, Croatia. U: Tourism engagement: co-creating well-being. Pesonen, J., Komppula, R. (ur.). Joensuu: Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference., str. 316-320.
  • Ivandić, N., Kunst, I., Telišman-Košuta, N. (2015). Planiranje razvoja zdravstveno-turističkih destinacija: Primjer Kvarnera. U: Prvih 30 godina Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Črnjar, M. (ur.), Rijeka. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, str. 417-430.
  • Ivandić, N., Kunst, Ivo; Telišman-Košuta, N. (2015). Konkurentnost hrvatskog turizma: Stanje, odrednice I aktivnosti unapređenja. U: Razvoj gospodarske konkurentnosti Republike Hrvatske kao članice EU. Kandžija, V. (ur.), Rijeka. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, str. 71-87.
  • Ivandić, N., Telišman-Košuta, N. (2012). Criteria for planning sustainable tourism development zones in coastal regions: Case study of Croatia, U: Island Sustainability II. Favro, S., Brebbia, C.A: (ur.). Southampton. WIT Press, str. 81-92.
  • Telišman-Košuta, N. (2011). Brendiranje turističke destinacije. U: Izazovi upravljanja turizmom; Čorak, S. (ur.), Zagreb: Institut za turizam, str. 57-68
  • Ivandić, N., Telišman-Košuta, N., Čorak, S., Krešić, D. (2006). Ljetni odmorišni turizam. U: Hrvatski turizam – plavo, bijelo, zeleno. Čorak, S; Mikačić, V. (ur.). Zagreb. Institut za turizam, str. 1.-36.
  • Telišman-Košuta, N., Ivandić, N. (2004). Strategic partnerships as a key competitive factor for SMEs: Case study of Croatia's small family hotels. U: The future of small and medium sized enterprises in tourism. Keller, P.; Bieger, T. (ur). St-Gallen: AIEST - International Association of Scientific Experts in Tourism, str. 219-233.
  • Ivandić, N., Klarić, Z., Radnić, A., Telišman-Košuta, N. (1996). Tourism revitalization in Plitvice Lakes National Park in the transition period. Turizam. Vol. 44(11/12), str. 306-323.
  • Telišman-Košuta, N. (1989). Tourism destination image. U: Tourism marketing and management handbook. Witt, S.F., Mountinho, L. (ur.), Prentice Hall, str. 557-561.

   

  GOOGLE SCHOLAR

  CROSBI (CROatian Scientific BIbliography)