TOURISM: An International Interdisciplinary Journal

 

Časopis Tourism: An International Interdisciplinary Journal je međunarodni znanstveno-stručni časopis dostupan u otvorenom pristupu, s dojmljivom tradicijom objavljivanja članaka o pitanjima suvremenoga turizma. Većina čitatelja vjerojatno ne zna da se Turizam, drugi po starosti znanstveni časopis o turizmu na svijetu, redovito objavljuje od 1953. godine. Časopis je osobito okrenut prilozima s kritičkim pristupom prema postojećem znanju i govore o novonastalim pitanjima.

 

VRSTE DOPRINOSA.

Časopis objavljuje četiri vrste priloga: izvorne znanstvene članke, studije slučaja, pregledne članke i kratka priopćenja. Osim kratkih priopćenja koja trebaju imati fond riječi od 1.500-2.000, ostali radovi trebaju imati fond riječi između 4.000 i 6.000. Časopis primjenjuje dvostruko slijepi postupak rerecenziranja. Najmanje dva stručna recenzenta ocjenjuju svaki rukopis koji ulazi u recenzentski postupak.

 

OBJAVLJIVANJE ČLANKA PO PRVI PUT.

Želimo potaknuti mlade znanstvenike koji namjeravaju objaviti po prvi put da nam pošalju svoje rukopise. Urednik će uložiti napore kako bi se olakšala komunikacija s recenzentima.

 

PODNOŠENJE RUKOPISA.

Rukopisi se predaju na engleskom jeziku, elektroničkim putem preko sustava Scholarone Manuscripts na linku  https://mc04.manuscriptcentral.com/tour. Svim rukopisima potrebno je priložiti sažetak (200 riječi) i do pet ključnih riječi. Autori trebaju predati rukopisnu datoteku bez podataka o autoru i zasebnu naslovnu stranicu s podacima o autoru. Autori su dužni na prvoj stranici navesti svoje ORCID identitete.

 

PRIPREMA RUKOPISA.

Podijelite rad na jasno definirana i numerirana poglavlja i potpoglavlja (sažetak nije uključen u numeriranje poglavlja). Tablice i slike trebaju biti navedene u glavnom dokumentu i kao zasebne datoteke. Tablice i slike koje se predaju kao zasebne datoteke trebaju se navesti u izvornim programima u kojima su kreirane (npr. za tablice i grafikone kreirane u Excelu, autori trebaju priložiti izvorne datoteke Excela; fotografije ili karte trebaju biti u jednoj od sljedećih formata: jpg, png, tiff, gif, bmp, psd, cdr, ili ai). Autori trebaju biti dosljedni u korištenju kratica, terminologije i citiranja referenci. Kod radova koji se temelje na anketnim ispitivanjima, autori su dužni priložiti kopiju instrumenta korištenog za prikupljanje podataka (npr. upitnika i / ili protokola za intervjue).

 

CITIRANJE LITERATURE.

Citati u tekstu oblikuju se prema APA priručniku za publiciranje (6. izd.) (APA Publication Manual, 6th ed.). Primjer: (Smith, 2018). Ako citat sadrži tri ili više autora, navedite sve autore kada ih prvi put citirate (npr. Smith, Peters, Johnson i Myers, 2018), a u sljedećim citiranjima to skratite navođenjem prezimena prvog autora i upotrebom i sur. (npr. Smith i sur., 2018). U popisu literature navedite sva imena. Popis literature treba biti na kraju glavnog dokumenta prema abecednom redu autora. Članak na koji se upućuje treba sadržavati imena svih autora, godinu izdavanja, naslov članka, naslov publikacije, svezak i brojeve stranica. Kad se upućuje na knjigu treba navesti imena autora, godinu izdavanja, naslov knjige, mjesto izdavanja i naziv izdavača prema sljedećim primjerima:

 

Članak u časpisu:
Mikulić, J. i Prebežac, D. (2016). The Kano model in tourism research: a critical note. Annals of Tourism Research, 61, 25-27.
Knjiga:
Reisinger, Y. i Turner, L. W. (2003). Cross-cultural behaviour in tourism: concepts and analysis. Oxford: Butterworth Heinemann.
Poglavlje u knjizi:
MacLaurin, D. J. (2002). Human resource issues for the convention industry. U: K. Weber i K.-S. Chon (ur.), Conven- tion tourism: international research and industry perspectives (str. 79-99). New York: The Haworth Hospitality Press.

 

KOPIJE RADA.

Autorima će se poslati PDF verzija njihovog članka. Članci će biti dostupni za preuzimanje na Portalu hrvatskih znanstvenih I stručnih časopisa HRČAK.

 

SLANJE  ZAVRŠNE  VERZIJE  RADA. 

Autorima članka koji je prihvaćen za objavljivanje bit će poslan PDF članka za završni pregled i autorizaciju. Budući da pokušavamo olakšati pravovremenu objavu, sve ispravke treba vratiti što je prije moguće. Kad god je moguće tablice, grafikone, slike i ilustracije trebalo bi dostaviti u formatima koji se mogu uređivati (npr. za tablice i grafikone kreirane u Excelu, autori trebaju priložiti izvorne datoteke Excela; fotografije ili karte trebaju biti u jednom od sljedećih formata: jpg, png, tiff, gif, bmp, psd, cdr ili ai. Autori su u potpunosti odgovorni za sadržaj članka te za ispravnost svih navedenih podataka.

 

 

      Open Access logo PLoS white      Crossref Member Badge

 

 

Časopis se u potpunosti pridržava etičkih smjernica o istraživanjima i objavljivanju koje su opisane u Smjernicama za publiciranje (http://publicationethics.org/resources/guidelines) i Načelima transparentnosti i najbolje prakse u znanstvenom objavljivanju (zajednička izjava COPE, DOAJ, WAME i OASPA; http://doaj.org/bestpractice) .

 

Predani rukopisi mogu se brzo obraditi ukoliko su pripremljeni u skladu s Uputama za autore. Autori su dužni osigurati da rukopis ne sadrži gramatičke, pravopisne i tipografske pogreške.

 

Svoje rukopise pošaljite on-line na: https://mc04.manuscriptcentral.com/tour

 

Dr. sc. Josip Mikulić, glavni urednik
TOURISM: An International Interdisciplinary Journal

 

 

 

NARUDŽBENICA ČASOPISA.

Ukoliko želite osigurati pretplatu na 4 broja časopisa TOURISM u 2023. godini, narudžbenicu možete preuzeti u nastavku:

Narudžbenica za časopis Tourism 2024.