Zaštita osobnih podataka

 

Institut za turizam (dalje: Institut), kao pravna osoba s javnim ovlastima i kao voditelj obrade ili izvršitelj obrade osobnih podataka, osobne podatke koje prikupi obavljanjem svoje djelatnosti vodi i obrađuje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679 (Uredba) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Svaki ispitanik (osoba čiji se osobni podaci vode i obrađuju u Institutu) ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihovo ispravljanje ili brisanje i pravo na prigovor. Ispitanik navedena prava ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva: 
- poštom na adresu: Institut za turizam, Vrhovec 5, 10000 Zagreb
- elektroničkom poštom na adresu: gdpr@iztzg.hr

 

Odlukom ravnatelja Instituta za turizam, službenikom za zaštitu osobnih podataka imenovan je dr. sc. Hrvoje Mataković (telefon:++385 1/39 09 648)

 

 

Arhiva