Foto: Dubrovnik - ulice grada

Upravno vijeće

Sjednice Upravnog vijeća Instituta za turizam otvorene su za javnost na način da na njima može prisustvovati do 3 predstavnika zainteresirane javnosti, osim ako se radi o informacijama koje su izuzete od prava na pristup informacijama prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Uvjeti prijavljivanja za sudjelovanje na sjednicama Upravnog vijeća regulirani su čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.