Foto: Ilustrativna fotografija rada za računalom

Stručna potpora razvoju turizma

Institut za turizam kontinuirano razvija i ulaže u stručnost svoga tima kako bi odgovorio na složene probleme razvoja turizma u našim destinacijama. Temeljem rezultata mnogobrojnih istraživanja turističke potražnje i ponude, turističko gospodarstvo kao i javni sektor u turizmu mogu se osloniti na praktična rješenja i inovativne solucije IT-a vezano uz razvoj i upravljanje turizmom. Održivi razvoj i učinkovito upravljanje postojećim resursima u fokusu su znanstvenog i stručnog rada Instituta za turizam.

 

Naši istraživači specijalizirani su za mnoge razvojne aspekte i mogu dati svoj doprinos razvoju turizma i to putem:

 

  • Istraživačkih aktivnosti (kvalitativni i kvantitativni pristup),
  • Strateških razvojnih dokumenata, od lokalne do nacionalne razine,
  • Planova konkurentnosti destinacije uključujući marketinške planove (brending i komunikacijske strategije) i planove razvoja turističkih proizvoda,
  • Studija održivog razvoja i ocjena prihvatnog kapaciteta destinacija,
  • Studija upravljanja socio-kulturnim utjecajima turizma; prometnih studija i rješenja u destinaciji,
  • Obrazovnih programa i seminara uključujući e-learning,
  • Makroekonomskih analiza utjecaja turizma na gospodarstvo,
  • Koncepata najbolje uporabe i studija isplativosti ulaganja za turistička poduzeća i javni sektor.