Dr.sc.Hrvoje Carić sudjelovao na međunarodniji konferenciji Mareless
Vidi galeriju  
21.5.2023.

Dr.sc.Hrvoje Carić sudjelovao na međunarodniji konferenciji Mareless

U sklopu projekta MARLESS, u četvrtak 18. svibnja 2023. u prostorima Lazareta u Dubrovniku, Regionalna agencija DUNEA organizirala je jednodnevnu međunarodnu konferenciju namjenjenu za stručnjako ali i građanstvo kako bi se podigla svijest o problemu otpada u moru. 

Među 20 stručnjaka koji sugovorili o temi očuvanja morskog okoliša, dr.sc. Hrvoje Carić sudjelovao je u okviru panela Jadransko more kao pokretač razvoja – fokusiranje na pitanja otpada u moru. 

MARLESS je financiran kroz program INTERREG Italija-Hrvatska 2014-2020., a nositelj projekta je Regionalna agencija za zaštitu okoliša i prevenciju regije Veneto (IT) uz još 12 regionalnih i nacionalnih partnera s hrvatske i talijanske strane. Za područje Dubrovačko-neretvanske županije osigurano je više od pola milijuna eura, s Regionalnom agencijom DUNEA i Sveučilištem u Dubrovniku kao dijelom partnerskog konzorcija.