Održana međunarodna znanstvena konferencija Hand in Hand (HiH): Active Leisure, Healthy Lifestyles and Sports Tourism
Vidi galeriju  
28.5.2024.

Održana međunarodna znanstvena konferencija Hand in Hand (HiH): Active Leisure, Healthy Lifestyles and Sports Tourism

Iz Instituta za turizam na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji  Hand in Hand (HiH): Active Leisure, Healthy Lifestyles and Sports Tourism koja se održala u Čatežu 27.5.2024. u organizaciji Fakulteta za turizam, Sveučilište u Mariboru prezentirana su dva znanstvena rada.

Rad Jasenke Kranjčević, Izidore Marković Vukadin i Diane Baus Traditional Sport Games in Croatia: Innovative Approaches to Creative Heritage Tourism Interpretation prezentiran je za potrebe Internog znanstvenog projekta Aktiviranje kulturne baštine u turizmu Hrvatske – AKULTUR

Rad Izidore Marković Vukadin, Snježane Boranić Živoder i Nore Mustać Unlocking Active Tourism Engagement: Leveraging Behavioural Science in Interpretation Strategies je za potrebe Internog znanstvenog projekta Bihevioralne znanosti u funkciji upravljanja turizmom s ciljem održivog razvoja.

Više o konferenciji Link https://www.ft.um.si/en/research/research/hih-conference/