U sklopu 9. EUSAIR foruma održan okrugli stol na temu gastronomije
Vidi galeriju  
16.5.2024.

U sklopu 9. EUSAIR foruma održan okrugli stol na temu gastronomije

Tijekom 9. EUSAIR Foruma koji se održava ovih dana u Šibeniku, upriličen je okrugli stol Preservation and Promotion of the Mediterranean Diet in the Adriatic and Ionian Region - Well-being, Sustainability and Culture u organizaciji Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora (Forum AIC) i gradova (FAIC) sa zadatkom postavljanja temelja za integrirani i suradnički pristup promicanju modela održive hrane uvažavajući  okoliš i zdravlje. U okruglom stolu je ispred Instituta za turizam sudjelovala dr. sc. Sanela Grujo Vrkljan koja je govorila je o važnosti i ulozi hrane u razvoju ruralnog turizma, EUSAIR priručniku gastro-turizma te o izazovu održivosti mediteranske prehrane uslijed sve većeg broja  radnika drukčijih kulturoloških navika. Okruglim stolom je moderirala  Alma Harašić Bremec (Head of the Association Of Chefs From Mediterranean), a ostali panelisti bili su Lindita Elezi (Marche Region Councillor), Joze Tomaš (President of Split Chamber of Economy, Vice-President of Forum AIC) i Vesna Milanović ( Representative of Educational-Experimental Agricultural Company "Pasquale Rosati").