NaTour4CChange - Governing sustainable tourism in territories with high environmental value: reconnecting tourism and nature for addressing the climate crisis with an ecosystem-based approach

 

 

PROGRAM FINANCIRANJA:
Interreg Euro-MED

FINANCIJSKI PODACI:
Ukupna vrijednost projekta: 2.977.944,13 EUR (80 % iznosa sufinancira Europski fond za regionalni razvoj)

Sažetak projekta:
Mediteran je ranjiva točka u aktualnoj klimatskoj situaciji. Turizam jest i bit će jedna od gospodarskih grana najjače pogođenih klimatskim promjenama s povećanim rizicima, uključujući one od poplava i erozije obalnih područja. Dokumenti poput „Tranzicijskog puta za turizam“ i „Glasgowske deklaracije“ kreiraju globalni zamah za klimatsku akciju u turizmu, no kreatori politika i same destinacije trebaju podršku i nove pristupe. Priroda može ponuditi rješenja za ovaj izazov osiguravajući pri tom zaštitu ključnih destinacijskih dobara, kao što su plaže. To se postiže ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom, a putem korištenja pristupa temeljenih na ekosustavima. Ovo se može postići samo dobrim upravljanjem i planiranjem uz angažman privatnog sektora i građana.

Glavni cilj:
Glavni cilj projekta je poboljšati održivost i povećati otpornost obalnih mediteranskih destinacija, poboljšavajući kapacitete teritorija za upravljanje turističkim gospodarstvom na lokalnoj razini kroz pristupe temeljene na ekosustavima i kapitalizirajući dvostruku ulogu prirode: kao turistički atraktivne i kao rješenje za otpornost odredišta.

Predviđeni outputi i rezultati:

 • 5 regionalnih strategija za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu za sektor obalnog turizma
 • 6 destinacijskih klimatskih akcijskih planova za prilagodbu sektora obalnog turizma
 • Kapitalizacijsko izviješće koje opisuje cjelokupni pristup planiranju otpornosti na klimatske promjene u turističkom sektoru, uključujući naučene lekcije i preporuke politika
 • 6 izvješća o testiranju rješenja temeljenih na prirodi (NbS)
 

Razdoblje provedbe:
1.1.2024. – 30.6.2026. / 30.9.2026. (30 + 3 mjeseca)

Partnerstvo

Poartnerstvo čini 10 partnera iz sedam zemalja, a u projekt je uključeno još 18 pridruženih partnera iz 9 zemalja.
Partneri:

 • Institut za turizam Zagreb (IFT) - vodeći partner projekta
 • IUCN (Španjolska)
 • Plan Bleu (Francuska)
 • CPMR (Francuska)
 • HSPN (Grčka)
 • Regionalno ministarstvo turizma Andaluzije (Španjolska)
 • Autonomna regija Sardinije (Italija)
 • NATURA-JADERA (Hrvatska)
 • Regija Kreta (Grčka)
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ (BiH)

 

Mrežno mjesto projekta:

https://natour4cchange.interreg-euro-med.eu/