Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske

 

 

Početak projekta: 2022. godina
Završetak projekta: 2026. godina

 

Financira Europska Unija - NextGenerationEU

 

Novosti:

Rujan 2023.

Kao član ekspertne skupine za mjerenje održivosti turizma (MST - Measuring the Sustainability of Tourism) pod okriljem Svjetske turističke organizacije (UNWTO), Zrinka Marušić je sudjelovala na četvrtom sastanku ekspertne skupine održanom u Marbelli (Španjolska) 19. i 20. rujna ove godine (https://www.unwto.org/events/meeting-of-the-expert-group-on-measuring-the-sustainability-of-tourism). Na sastanku je prezentirala iskustva i izazove u mjerenju održivosti turizma u Hrvatskoj u okviru projekta Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske. Prezentacija pod naslovom 'Measuring tourism sustainability for policy: Development of MST methodological framework in Croatia' je na sljedećoj poveznici.

 

Travanj 2023.

20. travnja

Kao pozvani izlagač, dr. sc. Neven Ivandić održao je 18. travnja 2023. godine u Parizu prezentaciju pod nazivom Tourism Sustainability Satellite Account (TSSA) for Croatia - Case study na OECD 6th session of the Working Party on Tourism Statistics, AGENDA ITEM 5: Improving the evidence base for sustainable tourism development - linking TSA and Environmental Account framework.

 

Ožujak 2023.

2. ožujka

U Zagrebu je od 28.02.2023 do 02.03.2023. godine održana radionica na temu: Razvoj regionalnog turističkog satelitskog računa održivog turizma (TSSA). Radionica je održana u sklopu Instrumenta tehničke podrške (Structural Reform Support Program, TSI 83268) kojim upravlja Opća uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM), u suorganizaciji s OECD-om, TAIEX-om, Ministarstvom turizma i sporta i Institutom za turizam.
 
Svrha treće tehničke radionice je bila razviti strategije i identificirati akcije za razvoj regionalnih TSA i regionalnih TSSA. Fokus radionice je bio na  istraživanju različitih pristupa, procjenu izvedivosti metoda za provedbu regionalnog T(S)SA u Hrvatskoj i pronalaženje rješenja za rješavanje nedostataka podataka. Na radionici su sudjelovali stručnjaci iz akademskih i ststističkih institucija Grčke, Finske i Španjolske, kao predstavnici DZS-a, MINTS-a, Instituta za turizam, Sveučilišta u Splitu (EFST), Zagrebu (EFZG) i Dubrovniku.
 

Veljača 2023.

23. veljače

U okviru trećeg UNWTO INSTO INSIGHTS webinara pod nazivom „Measurement in the field of water management at destination level“ Zrinka Marušić je predstavila iskustva i aktivnosti Instituta za turizam na mjerenju i upravljanju potrošnjom vode u turizmu u Hrvatskoj. Osim aktivnosti u okviru CROSTO opservatorija, predstavljen je i projekt Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske (TSSA) koji se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta RH u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

 

Prezentacija je dostupna na poveznici: Measuring water consumption and wastewater production; enhancing monitoring through TSSA

 

15. veljače

U okviru 8. godišnje konferencije Market Intelligence Group (MIG) i Marketing Group (MKG), radnih skupina Europske putničke komisije (ETC), u Zagrebu je, u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i TZ grada Zagreba, Zrinka Marušić predstavila aktivnosti i iskustva Instituta za turizam na mjerenju održivosti turizma u Hrvatskoj. Predstavljena su istraživanja i aktivnosti koja se provode u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta RH i Hrvatskom turističkom zajednicom (istraživanje TOMAS i Hrvatski opservatorij održivog turizma CROSTO), a naglasak je bio na predstavljanju projekta Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske (TSSA) koji se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta RH u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

 

Prezentacija je dostupna na poveznici: Measuring sustainability of tourism in Croatia

 

Siječanj 2023.

U Zagrebu je od 17. do 20.1.2023. godine održana radionica na temu: Računi održivosti turizma i mjerenje – tokovi energije, emisije stakleničkih plinova, tokovi vode, kruti otpad. Radionica je održana u sklopu Instrumenta tehničke podrške (Structural Reform Support Program, TSI 83268) kojim upravlja Opća uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM), u suorganizaciji s OECD-om, TAIEX-om,  Ministarstvom turizma i sporta i Institutom za turizam.

 

Cilj radionice bila je razmjena znanja, omogućavanje međusobnog učenja i izgradnja kapaciteta za razvoj i provedbu Satelitskog računa održivog turizma (TSSA). Radionica je bila usmjerena pronalaženje rješenja i rješavanje pitanja o računima održivosti i mjerenju s posebnim fokusom na tokove energije, emisije stakleničkih plinova, tokove vode i kruti otpad. Također je cilj bio jačanje kapaciteta za učinkovitu provedbu i korištenje Satelitskog računa održivosti turizma.

 

 


Prosinac 2022.

13. prosinca

U organizaciji Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva Gospodarstva i održivog razvoja, 13. prosinca 2022. godine, na Plitvičkim jezerima, održan je sastanak na temu: Satelitski račun održivog turizma RH i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Na sastanku je ravnateljima i stručnim službama Nacionalnih parkova i Parkova prirode, dr. sc. Izidora Marković Vukadin prezentirala Sustav održivih računa turizma RH i potrebu za razmjenom podataka te mogućnosti razvoja ekoturističkih proizvoda u zaštićenim područjima prirode na primjeru Destimed+ projekta.

 

Prezentacije su dostupne na poveznicama:

Sustav računa održivog turizma RH i potreba za razmjenom podataka

Razvoj ekoturističkog proizvoda u zaštićenim područjima prirode, primjer Destimed+ projekta

 

Studeni 2022.

30. studenoga

Na International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), koju su u Zagrebu 30. studenog i 1. prosinca 2022. godine organizirali Ekonomski fakultet u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Dr. sc. Neven Ivandić prezentirao je rad pod nazivom Measuring the sustainability of Tourism: Transition from Tourism Satellite Account (TSA) to Tourism Sustainability Satellite Account

 

Sažetak rada dostupan je na sljedećoj poveznici:
Book of abstracts of the International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED) Zagreb, 30 November - 1 December 2022

 

7. studenoga

7. i 8. studenoga 2022. godine je na Institutu za turizam OECD održao radionicu Technical workshop: Integration of TSA and SEEA za projekt Razvoj Turistickog održivog satelitskog računa (TSSA) za Republiku Hrvatsku (Development of a Tourism Sustainability Satellite Account for Croatia), na kojem Institut za turizam, u suradnji Ministarstvom turizma i sporta, među prvima u Europi radi analizu održivog turizma.

 

Projekt zahtjeva široku bazu podataka o održivom razvoju u turizmu, što je trenutno veliki izazov, ali i poticaj za naše znanstvenike i stručnjake. Na radionici su sudjelovali i ostali europski stručnjaci koji su podijelili svoje ideje: Statistics Austria, Statistics Finland te Državni zavod za statistiku RH.

 

Cijelu Agendu radionica pogledajte ovdje: Agenda radionice Technical workshop: Integration of TSA and SEEA

 

Listopad 2022.

24. listopad

Institut za turizam dostavio je Ministarstvu turizma i sporta 24. listopada 2022. godine, sukladno Sporazumu o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, radnu inačicu dokumenta: Analiza i priprema podloga za provedbu potrebnih primarnih istraživanja.

 

6. listopad

U sklopu programa 'Održiva budućnost turizma – predstavljanje Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine' koji je, kao sastavni dio 'Dana hrvatskog turizma 2022.', održan 6. listopada 2022. godine, Neven Ivandić sudjelovao je u panelu „Hrvatska - predvodnik u održivom turizmu?“. Fokus panela bio je na jačanju prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije održivog turizma, a poseban naglasak stavljen je i na predstavljanje važnosti i modela izrade sustava satelitskih računa održivosti turizma Republike Hrvatske.

 

Kolovoz 2022.

Završena je izrada dokumenta Studija izvedivosti uspostavljanja Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske s akcijskim planom koji predstavlja prvi element provedbe 'Sporazuma o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti'. Dokumentom se, nakon uvodnih razmatranja, u šest poglavlja razrađuju odrednice metodološkog polazišta Sustava uključujući račune okoliša, račune turizma te regionalne račune. Naglasak je stavljen na ciljeve i sastavnice Sustava kao i poveznice satelitskog računa turizma i ekonomskih računa okoliša te primjere dobre prakse. Dokument sadrži akcijski plan razvoja Sustava do 2026. godine i uvodne odrednice sustava  pokazatelja održivosti turizma.


Studija izvedivosti uspostavljanja Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske s akcijskim planom podloga je za Uspostavljanje metodološkog okvira sustava satelitskih računa održivog/održivosti turizma Republike Hrvatske kojim se zaokružuju pripremne metodološke aktivnosti na izradi satelitskog računa održivog/održivosti turizma Hrvatske.


Završetkom dokumenta, Institut je istodobno započeo aktivnosti na izradi dokumenta Analiza i priprema podloga za provedbu potrebnih primarnih istraživanja čiji se završetak očekuje se do konca listopada 2022. godine.

 

Studija izvedivosti uspostavljanja Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske s akcijskom planom.

 

Lipanj 2022.

Od potpisa 'Sporazuma o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti', Institut za turizam u procesu je provedbe pripremnih aktivnosti na izradi satelitskog računa održivog/održivosti turizma Hrvatske za 2022. godinu, koje uključuju organizaciju realizacije aktivnosti, kadrovsko popunjavanje tima te gap analizu očekivanih ekspertnih znanja i raspoloživih internih resursa. Važan segment aktivnosti uključuje i upoznavanje s raspoloživim sekundarnim izvorima podataka vezanim uz ekonomske i okolišne račune Satelitskog računa održivog/održivosti turizma RH, a izrađena je i inicijalna lista pokazatelja održivosti turizma. Jednako tako provode se i aktivnosti na pripremi potrebnih primarnih istraživanja.


Tijekom srpnja 2022. godine bit će završena izrada dokumenta Studija izvedivosti uspostavljanja sustava satelitskih računa održivog/održivosti turizma Republike Hrvatske s akcijskim planom. Pripremne aktivnosti na izradi satelitskog računa održivog/održivosti turizma Hrvatske za 2022. godinu bit će pri tome u punoj mjeri zaokružene tek uz realizaciju dokumenta Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske – metodološki okvir kao i izrađenih pripremnih podloga za provedbu potrebnih primarnih istraživanja.

 

Travanj 2022.

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. (https://planoporavka.gov.hr/) predviđena je provedba reforme (C 1.6) pod nazivom Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Reformu provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s Institutom za turizam. Sukladno obuhvatu planirane reforme, tripartitnim 'Sporazumom o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti' između Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Instituta za turizam pokrenuta je 22.4.2022. godine izrada i uspostava Sustava satelitskih računa održivog/održivosti turizma Republike Hrvatske za 2022. godinu, s pratećim znanstvenim podlogama i analizama, koji će postati alat za upravljanje javnim politikama. Projekt Financira Europska unija – NextGenerationEU.


Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske za 2022. godinu se sastoji od Satelitskog računa održivog turizma Republike Hrvatske na NUTS 1, HR0 razini (u daljnjem tekstu: SAT-ROT RH) te Regionalnih satelitskih računa održivosti turizma na NUTS 2 razinama (HR02, HR03, HR05 i HR06) s naglaskom na regiju Jadranske Hrvatske (NUTS-2, HR03) za koju se satelitski računi izrađuju na razini NUTS-3 regija, te definiranih indikatora održivog turizma za odabrane destinacije (u daljnjem tekstu: SAT-ROT REG).


Sporazumom je utvrđeno da je Institut za turizam obvezan izraditi dokument Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske – metodološki okvir dužan  izraditi najkasnije do 30. rujna 2023.g, a sve ostale projektne aktivnosti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.