Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Razvoj integralnog modela pokazatelja i prihvatnog (nosivog) kapaciteta


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Izidora Marković Vukadin

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj :


Suradnici


Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje modela praćenja održivosti turizma kroz sustav temeljnih i specifi čnih pokazatelja, kao temelja za utvrđivanje prihvatnog kapaciteta destinacija. Specifični ciljevi istraživanja su:
1. Determiniranje postojećih praksi posvećenih održivosti turizma na lokalnoj i regionalnoj razini u RH
2. Utvrđivanje baznog skupa pokazatelja za sve destinacije temeljem analize prijašnjih stručnih i znanstvenih praksi,
skupova sekundarnih podataka o stanju okoliša, društva, infrastrukture prostora, gospodarstva i drugo
3. Utvrđivanje modela determiniranja specifi čnih destinacijskih pokazatelja baziranih na problemskim područjima,
atrakcijskoj osnovi i specifi čnim oblicima turizma u destinaciji
4. Kreiranje modela prihvatnog kapaciteta baziranog na utvrđenim pokazateljima
5. Kreiranje integralnog konceptualnog modela pokazatelja i prihvatnog kapaciteta
6. Verifi kacija modela testiranja procesa na razini pilot destinacija utvrđenim temeljem mapiranja ključnih dionika
u RH
7. Istraživanje povezanosti praćenja pokazatelja održivosti s kvalitetom upravljanja destinacijom i utjecajima turizma s pozicije onečišćenja i zaštićene prirode.