Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Studija prihvatnih kapaciteta turizma na području Splitsko-dalmatinske županije


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2018.

Naručitelj : Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije


Suradnici

Istraživači: Hrvoje Carić, Larisa Dukić, Siniša Horak, Zoran Klarić, Lana Knapić, Zrinka Marušić, Dubravko Milojević, Renata Tomljenović


U ovoj se Studiji koncept održivog prihvatnog kapaciteta temelji na prepoznavanju ključnih ograničenja ili 'uskih grla' daljnjeg rasta turističkog prometa na određenom području u određenom vremenu, uvažavajući sadašnje stanje turističkog proizvoda, postojeće tehnologije i upravljanje. Pri tome se utvrđuje maksimalni održivi prihvatni kapacitet u vrhu glavne turističke sezone, odnosno u srpnju i kolovozu, kada su pritisci na prostor najveći. Prihvatni kapacitet procjenjuje se kroz razradu ključnih pokazatelja (indikatora) stanja u prostoru bitnih za razvoj turizma. Nepromjenjivih pokazatelji koji se trebaju uzeti u obzir kao polazišna osnova svakog budućeg razvoja turizma su prostorne i ekološke komponente prihvatnog kapaciteta. Promjenjivi pokazatelji, oni na koje se može u većoj ili manjoj mjeri utjecati, uključuju komunalnu i prometnu infrastrukturu te socio-kulturnu i političko-ekonomsku komponentu.
Procjena održivog prihvatnog kapaciteta rađena je na razini sedam zona/klastera: grad Split, Splitska rivijera, Makarska rivijera, otoci Brač, Hvar i Vis te Dalmatinska zagora. Procjena prihvatnog kapaciteta temeljena je na podacima prikupljenim iz postojećih i dostupnih izvora, neposredno ili posebnim obradama, na provedenim primarnim istraživanjima (istraživanje stavova lokalnog stanovništva na uzorku od 1.500 ispitanika i jedinica lokalne samouprave na uzorku od 12 gradova i 25 općina) te na dubinskim intervjuima s dionicima turističkog razvoja i promatranju/snimanju područja Županije iz zraka u vrhu turističke sezone.
U Studiji su, osim procjene održivog prihvatnog kapaciteta temeljene na analizi brojnih indikatora održivog razvoja na razini klastera, posebno za razdoblje glavne sezone i izvansezonsko razdoblje, dane i smjernice i potencijali za razvoj prema klasterima.