Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Studija produženja turističke sezone grada Poreča - Parenzo


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2017.

Naručitelj : Grad Poreč - Parenzo


Suradnici

Istraživači: Ivan Kožić, Ivo Kunst


U okviru Projekta provedena je analiza sezonalnosti turizma na području grada Poreča-Parenzo. Utvrđen je trenutni stupanj, kako ukupne sezonalnosti, tako i sezonalnosti po različitim tržišnim segmentima i različitim vrstama komercijalnih smještajnih objekata. Također je analizirana polazišna osnova za daljnji razvoj turizma, odnosno smanjenje sezonalnosti turizma na području grada Poreča te su prikazani inozemni primjeri strateško-taktičkog djelovanja u svrhu smanjenja sezonalnosti turizma. U završnom dijelu projekta je koncipiran akcijski plan, odnosno dan je prikaz konkretnih programa čija provedba bi trebala pridonijeti smanjenju stupnja sezonalnosti turizma na području grada Poreča. Analizom je utvrđeno da grad Poreč karakterizira stupanj sezonalnosti koji značajno ne odstupa od prosjeka Istarske županije i Hrvatske te se u proteklih pet godina nije značajno mijenjao. Sve vrste smještajnih objekata u razdobljima izvan glavne sezone ostvaruju razmjerno nisku neto iskorištenost smještajnog kapaciteta. Analizom je također utvrđeno da grad Poreč posjeduje potrebne predispozicije za produženje glavne sezone te ostvarivanje većeg turističkog prometa u ostalim sezonskim razdobljima. U paleti turističkih proizvoda koje grad Poreč trenutno nudi već postoje proizvodi čijom bi se kvalitetnijom eksploatacijom moglo ciljano utjecati na sezonalnost turizma. Programi koji su predloženi u akcijskom planu za smanjenje sezonalnosti turizma usmjereni su na djelovanje kroz tri područja: (1) Povećanje međunarodne konkurentnosti postojećih turističkih proizvoda kao i dodatno obogaćivanje integralnog destinacijskog proizvoda; (2) Uspostava poticajne socijalno-poduzetničke klime kroz usuglašavanje stavova i prioriteta svih dionika turističkog razvoja; (3) Unapređenje tržišne komunikacije. Zaključeno je da uspjeh predloženih programa ponajviše ovisi o proaktivnom djelovanju svih dionika turističkog razvoja grada Poreča, a ponajviše gradske uprave koja je projekt i naručila.