Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

CROSTO: razvoj, mjerenje I praćenje pokazatelja održivosti turizma na regionalnoj i lokalnoj razini


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Izidora Marković Vukadin

Izvođač :

Razdoblje provedbe : od 2018.

Naručitelj :


Suradnici


U sklopu ovog dokumenta provedeno je mjerenje održivosti turizma za NUTS2 regiju Jadranska Hrvatska  za 2017. godinu. Namjera je, međutim, poticati jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice na primjenu ETIS pokazatelja, odnosno praćenje održivog razvoja turizma na lokalnoj/destinacijskoj razini. Utvrđen je skup od 15 baznih pokazatelja na kojima se temelji praćenje održivosti razvoja turizma u okviru CROSTO opservatorija. Uz 15 osnovnih pokazatelja, svaka destinacija može mjeriti i dodatne pokazatelje, ovisno o potrebi i specifičnosti turističkog proizvoda destinacije. Sukladno tome, ovim dokumentom su se definirale smjernica za:
• određivanje zajedničke metodologije mjerenja pokazatelja,
• institucionalno organiziranje dionika kroz lokalne radne skupine i
• podizanje razine javne svijesti o značaju mjerenja.

http://crosto.hr/hr/