Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS HRVATSKA 2022./2023.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2022-2023

Naručitelj : Ministarstvo turizma i sporta RH, Hrvatska turistička zajednica


Suradnici

Ostali voditelji: Ivo Beroš, Ivan Sever, Neven Ivandić, Sanda Čorak


Istraživanje TOMAS Hrvatska 2022./2023. novo je u nizu istraživanja obilježja turističke potražnje u Hrvatskoj koja se pod imenom TOMAS provode od 1987. godine. Istraživanje TOMAS jedno je od najstarijih kontinuiranih istraživanja obilježja posjetitelja u Europi. Riječ je o nizu longitudinalnih istraživanja obilježja, stavova i potrošnje turista u Hrvatskoj čiji je metodološki okvir postavio Institut za turizam davne 1987. godine.

TOMAS Hrvatska 2022./2023. drugo je po redu nacionalno istraživanje obilježja turističke potražnje u Hrvatskoj koje je provedeno na području cijele Hrvatske i koje je obuhvatilo cjelogodišnju turističku potražnju (od lipnja 2022. do lipnja 2023. godine). Istraživanje je provedeno na uzorku od 14.632 ispitanika u hotelima, hostelima, kampovima i obiteljskom smještaju u 148 mjesta diljem Hrvatske. Obuhvaćeni su domaći gosti i gosti s 19 najvažnijih emitivnih tržišta.

Važno je napomenuti da je u segmentu ljetne turističke potražnje u primorskim destinacijama istraživanje TOMAS Hrvatska 2022./2023. nastavak kontinuiranog istraživanja TOMAS Ljeto te i dalje omogućava donošenje zaključaka o trendovima ljetne turističke potražnje. Istraživanje, također, po prvi put donosi i trendove obilježja turističke potražnje na kontinentu, u razdoblju 2019. – 2022./2023.

U knjizi su, nakon opisa metoda istraživanja, glavnih nalaza i trendova, prikazani cjeloviti rezultati istraživanja u tablicama, na hrvatskom i engleskom jeziku. Rezultati istraživanja prikazani su u sedam poglavlja: prema zemlji porijekla turista, prema regiji (ukupno, za razdoblje ljetne sezone i za izvansezonsko razdoblje), prema vrsti smještajnog objekta, prema sezoni i prema glavnom motivu dolaska.

Istraživanje TOMAS Hrvatska 2022./2023. financirali su Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica.

Knjiga je dostupna na hrvatskom jeziku, sa sažetkom i tablicama na engleskom jeziku.

 

TOMAS Hrvatska 2022./2023.- knjiga