Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj u 2022. godini – TOMAS Nautika 2022.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2022

Naručitelj : Ministarstvo turizma i sporta RH, Hrvatska turistička zajednica


Suradnici

Istraživači: Ivan Sever, Ivo Beroš


Istraživanje TOMAS Nautika je longitudinalno istraživanje nautičke turističke potražnje koje je do 2022. godine provedeno pet puta (2001., 2004., 2007., 2012. i 2017. godine). Prethodna istraživanja TOMAS Nautika su obuhvaćala isključivo obilježja potražnje u jahting segmentu nautičkog turizma. U 2022. godini istraživanjem je obuhvaćen i segment domaćih brodskih kružnih putovanja (tzv. domaći kruzing), odnosno krstarenja na manjim brodovima, isključivo u obalnim vodama RH. Istraživanje TOMAS Nautika 2022. provedeno je u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom (HTZ) i Ministarstvom turizma i sporta Republike Hrvatske (MINTS).

 

U ovoj knjizi, koja je dostupna u tiskanom i elektroničkom obliku, prikazane su metode istraživanja i obrade podataka, a zatim i rezultati istraživanja stavova i potrošnje jahtaša i putnika na domaćim brodskim kružnim putovanjima. Rezultati uključuju: sociodemografski profil nautičara, učestalost plovidbe u Hrvatskoj, korištene izvore informacija, rezervaciju plovila (za plovila u čarteru), obilježja plovidbe, zadovoljstvo nautičkom i ukupnom turističkom ponudom te izdatke na plovidbi.

 

U četiri priloga, u tablicama, nalaze se obilježja turističke potražnje i potrošnje u segmentu jahtinga, i to prema vlasništvu plovila (nautičari u hrvatskom čarteru i ostali nautičari), zemlji porijekla za nautičare u hrvatskom čarteru, a zatim i za ostale nautičare, te prema dužini plovila. U petom prilogu su prikazana obilježja putnika na domaćim brodskim kružnim putovanjima prema zemlji porijekla. Sve su tablice u prilogu na hrvatskom i engleskom jeziku.

SAŽETAK/ EXECUTIVE SUMMARY

1. UVOD

2. METODOLOŠKI OKVIR

2.1. Sadržaj i instrument istraživanja i metoda prikupljanja podataka

2.2. Veličina i dizajn uzorka i ponderiranje rezultata

2.3. Napomene za interpretaciju rezultata istraživanja

3. OBILJEŽJA POTRAŽNJE U JAHTING SEGMENTU NAUTIČKOG TURIZMA

3.1. Sociodemografski profil nautičara

3.2. Učestalost plovidbe u Hrvatskoj, razlozi odabira Hrvatske i izvori informacija

3.3. Prijevozno sredstvo u dolasku i odlasku

3.4. Obilježja plovidbe

3.5. Zadovoljstvo nautičara ponudom

3.6. Izdaci nautičara na plovidbi

4. OBILJEŽJA POTRAŽNJE NA DOMAĆIM BRODSKIM KRUŽNIM PUTOVANJIMA

4.1. Sociodemografski profil putnika na domaćim brodskim kružnim putovanjima

4.2. Učestalost dolaska u Hrvatsku i prijevozno sredstvo u dolasku i odlasku

4.3. Obilježja krstarenja

4.4. Zadovoljstvo putnika na domaćim brodskim kružnim putovanjima

4.5. Izdaci putnika na domaćim brodskim kružnim putovanjima

5. LITERATURA I IZVORI PODATAKA

6. PRILOG/ APPENDIX

 

Prilog A/ Appendix A

Obilježja turističke potražnje i potrošnje nautičara u Hrvatskoj u 2022. prema vlasništvu plovila/

Characteristics of nautical tourism demand and expenditures in Croatia in 2022 by vessel ownership

 

Prilog B/ Appendix B

Obilježja turističke potražnje i potrošnje nautičara u Hrvatskoj u 2022. prema zemlji porijekla – za nautičare u hrvatskom čarteru/

Characteristics of nautical tourism demand and expenditures in Croatia in 2022 by country of origin – for yachtsmen in Croatian charter only

 

Prilog C/ Appendix C

Obilježja turističke potražnje i potrošnje nautičara u Hrvatskoj u 2022. prema zemlji porijekla – za nautičare na vlastitim plovilima, plovilima prijatelja/rođaka ili u inozemnom čarteru/

Characteristics of nautical tourism demand and expenditures in Croatia in 2022 by country of origin – for yachtsmen on own vessels, vessels owned by friends/relatives or those in foreign charter

 

Prilog D/ Appendix D

Obilježja turističke potražnje i potrošnje nautičara u Hrvatskoj u 2022. prema dužini plovila/

Characteristics of nautical tourism demand and expenditures in Croatia in 2022 by length of vessel

 

Prilog E/ Appendix E

Obilježja turističke potražnje i potrošnje putnika na domaćim brodskim krstarenjima u Hrvatskoj u 2022. prema zemlji porijekla putnika/

Characteristics and expenditures of passengers on domestic cruise ships in Croatia in 2022 by country of origin

 

TOMAS Nautika 2022.