Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Razvoj održivog turizma u PGŽ: metodološki okvir procjene prihvatnog kapaciteta prostora - Faza I. II. Izvještaj: Finalno izvješće (radna verzija)


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj : Zavod za prostorno uređenje PGŽ


Suradnici


Negativni utjecaji prekomjernog turizma, posebice na prostor, sve su očitiji diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku. U tom kontekstu ponovno se aktualiziraju projekti propitivanja prihvatnog kapaciteta turističkih destinacija kao alata za učinkovitije upravljanje održivim turističkim razvojem. Institut za turizam zajedno s JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije pokreće projekt provjere/uspostave metodološkog okvira za propitivanje turističkog prihvatnog kapaciteta na pilot destinaciji Crikveničko-vinodolska rivijera. U (ovoj) prvoj fazi projekta sagledavaju se dosadašnji pristupi, koristi, kritike i implementacija koncepta, potom se odabire sustav pokazatelja iz tri domene (faktični podaci, stavovi lokalnog stanovništva i stavovi turista), prikupljaju se relevatni podaci te se nakon njihove analize prepoznaju 'uska grla' koja zahtjevaju određene upravljačke mjere.