Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Ocjena prihvatnog kapaciteta turizma na Cipru (Carrying Capacity Assessment for Tourism within Camp Cyprus)


Područje istraživnja : Ekonomski učinci turizma

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Zoran Klarić

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Regional Activity Centre for the Priority Actions Programme (PAP/RAC)

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Projekt ima za cilj analizirati i elaborirati postojeću upotrebu zemlje, razvoj turizma i infrastrukture te probleme vezane za okoliš u obalnim prostorima na Cipru. Osim toga, razvijaju se smjernice za primjenu CCA metodologije na Cipru, posebno na obalnom području južne Larnace i navode se konkretni prijedlozi za primjenu te metodologije u okviru Ciparske razvojne politike.

Sadržaj projekta:
Projekt započinje analizom problema vezanih za nosivi kapacitet turizma u regiji Larnaca, pri čemu se objašnjava koncept nosivog kapaciteta i metodologija korištena prilikom ocjene nosivog kapaciteta. Nakon toga pristupa se analizi podataka, pri čemu se Cipar uspoređuje sa sličnim destinacijama na Mediteranu, opisuju se postojeća infrastruktura i ograničenja vezana za daljnji razvoj, osnovni ekonomski, socio-kulturni i demografskli podaci te glavni elementi turističkog razvoja.

Godina završetka: 2008.