Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

TOMAS nautika 2004. - Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj -TOMAS nautika 2004.


Područje istraživnja : Savjetovanje poduzeća

Voditelj projekta : Dr. sc. Sanda Čorak

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


 

Naručitelj: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka RH

Izvođač: Institut za turizam

Cilj istraživanja:
Istraživanje Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj prvo je istraživanje o obilježjima putovanja i boravka nautičara u Hrvatskoj, te njihovim stavovima i potrošnji u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja predstavljaju osnovu za segmentaciju tržišta, utvrđivanje glavnih prednosti i nedostataka nautičke i ukupne turističke ponude te utvrđivanje obilježja potrošnje gostiju nautičara. Sadržaj istraživanja obuhvaća sociodemografske podatke o nautičarima, tehničke i druge podatke o nautičkoj floti, motivaciju za dolazak u Hrvatsku, obilježja plovidbe u Hrvatskoj, zadovoljstvo nautičara ponudom te potrošnju. Istraživanje je prvi put provedeno 2001. godine.

Prostorni obuhvat: 26 marina od Umaga do Dubrovnika

Vremenski obuhvat: lipanj-rujan 2004.

Metodologija istraživanja:
U 2004, godini istraživanje se provodilo metodom osobnog intervjua na uzorku od 1800 ispitanika u 26 marina duž obale i na otocima. Uzorkom su bili obuhvaćeni nautičari na individualnoj plovidbi i na čarteru. Dizajn i alokacija uzorka osigurali su reprezentativnost dobivenih rezultata na razini najvažnijih emitivnih tržišta, dva vremenska razdoblja te organizacije plovidbe. Uzorkom je obuhvaćeno 11 zemalja porijekla iz kojih su nautičari ostvarili 92% noćenja u lukama nautičkog turizma, te individualna i čarter plovidba.