Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Usluga strateške analize i planiranja informacijskih sustava ili tehnologija


Područje istraživnja : Savjetovanje poduzeća

Voditelj projekta : Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Hrvatska Turistička zajednica

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Cilj projekta bio je analizirati aktualne Internet stranice Hrvatske turističke zajednice (www.croatia.hr) te na temelju analiza i usporedbe s usješnim stranica NTO-a izvesti preporuke za njihovo unapređenje.

Sadržaj projekta:
U uvodnom dijelu analizirani su trendovi u području e-marketinga koji su ukazali na važnost korištenja Interneta u promoviranju turističkih destinacija te ukupni značaj e-marketinga za hrvatski turizam. Nakon toga obrađeni su važni aspekti Internet stranica organizacija/struktura sadržaja, način pisanja teksta, dizajn stranica, navigacija, optimizacija Internet pretraživača te praćenje kvalitete Internet stranica. Poslije toga slijedi analiza aktualnih stranica HTZ-a i to koncepcije/sadržaja te analiza grafičkog dizajna. Stranice su uspoređene s Internet stranicama NTO-a odabranih konkurentskih i drugih zemalja (po elementima sadržaja, dizajna i medija). Na kraju se iznose nalazi analize i preporuke za unapređenje Internet stranica HTZ-a. 

Godina završetka: 2008.