Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Akcijski plan razvoja kulturnog turizma


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2015.

Naručitelj : Ministarstvo turizma RH


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder, Renata Tomljenović


Izrada ovog Akcijskog plana zasnovana je na principu intenzivne suradnje i konzultacije s nadležnim ministarstvima i državnim institucijama te širokim spektrom dionika kako bi se uvažila složenost procesa osmišljavanja i marketinga kulturno-turističkih proizvoda. Putem radionica, fokus grupa i anketnog istraživanja te sagledavanja trendova na međunarodnom tržištu provedena je SWOT analiza koja je pokazala da planske mjere trebaju biti koncentrirate u pet osnovnih područja: razvoj infrastrukture za kulturni turizam; tematsko i geografsko grupiranje proizvoda; koordiniraniji marketing; obrazovanje dionika te poticanje partnerstva. Sukladno, definirane su   osnovne smjernice i ciljevi razvoja kulturnog turizma te, nadalje,  konkretni projekti i programi čije će provođenje osigurati realizaciju postavljenih ciljeva s planom implementacije.