Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Turizam i razvoj Hrvatske (u okviru Strategije razvitka RH-„Hrvatska u 21. stoljeću“)


Područje istraživnja : Ekonomski učinci turizma

Voditelj projekta : Dr.sc. Ante Radnić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2001

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Ministarstvo turizma

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
U okviru projekta "Strategija razvitka Republike Hrvatske" turizam se razrađuje kao jedno od 19 tematskih područja. Navodi se stanje hrvatskog turizma, dugoročni razvojni cilj (vizija), te strateški i operativni razvojni ciljevi. Cilj ove strategije je stvoriti okvir za razvoj kvalitetne, suvremene i inovativne turističke ponude koja će povećati konkurentnost hrvatskog turizma na tržištima turističke potražnje i kapitalnih investicija i svrstati Hrvatsku u red vodećih turističkih zemalja na Mediteranu.

Sadržaj projekta:
Hrvatska je tradicionalno turistički orijentirana zemlja. Rast turističkog prometa posljednjih godina potvrđuje da je Hrvatska na putu da turizam postane aktivni generator razvoja gospodarstva. Kako bi se povećale ekonomske koristi od turizma, neophodno je usvojiti i implementirati strategiju turizma usmjerenu na održivi razvoj sa orijentacijom na one oblike turizma koji će stvarati koristi svim sudionicima. Pravilno pozicioniranje na dinamičnom i konkurentnom turističkom tržištu uvjetovano je praćenjem suvremenih trendova kroz koje se identificiraju kretanja potražnje, nove tržišne prilike, područja mogućih ulaganja I infrastrukturne potrebe.

Godina završetka: 2001.